Generic Advair Diskus (Salmeterol+Fluticasone)
Advair Diskus
Advair Diskus innehåller en kortikosteroid och en beta 2-receptoragonist. Man slappnar symtom på astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.
Förpackning
Pris
Per Inhalers
Du Sparar
100/50 mcg x 1 inhaler
kr1 228.06
kr1 228.06
kr0.00
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
100/50 mcg x 2 inhalers
kr1 964.96
kr982.53
kr491.07
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
100/50 mcg x 3 inhalers
kr2 654.61
kr884.84
kr1 029.67
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Inhalers
Du Sparar
250/50 mcg x 1 inhaler
kr1 369.77
kr1 369.77
kr0.00
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
250/50 mcg x 2 inhalers
kr2 191.69
kr1 095.89
kr547.76
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
250/50 mcg x 3 inhalers
kr2 956.93
kr985.64
kr1 152.39
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Inhalers
Du Sparar
500/50 mcg x 1 inhaler
kr1 558.72
kr1 558.72
kr0.00
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
500/50 mcg x 2 inhalers
kr2 494.01
kr1 247.05
kr623.34
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
500/50 mcg x 3 inhalers
kr3 419.85
kr1 139.92
kr1 256.40
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning


Advair Diskus används i behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) associerad med kronisk bronkit. Det säljs i form av en muntlig inhalator och innehåller 2 läkemedel, flutikasonpropionat (Flovent) och salmeterol (Serevent). Flutikasonpropionat är en kortikosteroid ämne som minskar inflammation i lungorna. Salmeterol, en beta2-agonist (LABA), slappnar glatta muskulaturen i bronker, vidgar dem och har långvarig aktivitet. Ömsesidigt arbete två ingredienserna förhindrar väsande och andnöd.Dosering och Användning


Advair Diskus skall användas två gånger dagligen: på morgon och kväll, 12 timmars mellanrum. Inte tar det oftare än föreskrivet, kan överdriven användning förvärra hjärta oegentligheter. Försiktighet krävs om du behandlas med detta läkemedel och har någon form av hjärtsjukdom eller högt blodtryck.Försiktighetsåtgärder


Plötsligt avbrott av regelbundna Advair Diskus intag är riskabelt genom försämring av ditt tillstånd om du behandlas för astma och andra andningsbesvär (t.ex. emfysem eller bronkit). Detta läkemedel används inte för att stoppa en plötslig attack av akut astma eller bronkit. Ta inte detta läkemedel om din astma är väl kontrollerad med ett annat läkemedel eller endast tillfällig användning av kortverkande läkemedel är nödvändig. Informera din läkare om du tar ritonavir, en anti-HIV-läkemedel, om du hade en historia av allergi, diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, problem med immunförsvaret, lever-eller njursvikt, om du är gravid, ammar, om du lider av en sköldkörtelsjukdom, kramper, osteoporos, eller om du utsätts för vattkoppor eller mässling.Kontraindikationer


Advair Diskus kan inte användas i den primära behandlingen av status asthmaticus, akuta episoder av astma eller KOL. Administration av Advair Diskus är kontraindicerat hos patienter med överkänslighet mot läkemedlet. Medicineringen kan inte ges till barn under 4 år gammalMöjligabieffekter


Detta läkemedel kan öka lunginflammation risken. Om du upplever sådana symtom som feber, frossa, ökad slem (sputum) produktion, förändring i slem färg, ökad hosta eller ökad andningsproblem kan de vara tecken på lunginflammation. Kontrollera med din läkare omedelbart samt om dina andningsbesvär förvärras under behandling med Advair Diskus.Tillsammans med andra mediciner


Informera din läkare om du tar "tricykliska" antidepressiva (amitriptylin hydroklorid, imipramin hydroklorid), antidepressiva medel från MAO-hämmare klass (fenelzin sulfat, tranylcypromin sulfat), betablockerare för att kontrollera blodtrycket (atenolol, propranolol hydroklorid), ketokonazol, långverkande inhalatorer (formoterol, salmeterolxinafoat), ritonavir, diuretika (furosemid, hydroklortiazid).Missad dos


Om du har glömt att ta din dos i tid, gör det så snart du kommer ihåg. Men ta inte om det är för sent eller nästan är dags för nästa dos. Öka inte din rekommenderade dos. Ta dina doser vid ungefär samma tid varje dag för att inte missa en dos.Överdosering


Om du får svår huvudvärk, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, muskelkramper, skakningar de kan vara symtom på överdosering. Kontakta din läkare eftersom du kan behöva omedelbar medicinsk vård.Förvaring


Förvara i rumstemperatur borta från fukt, solljus, barn och husdjur i en tät behållare.Avtal


Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.