Careprost + Applicators (Bimatoprost)
Careprost + Applicators
Careprost ögondroppar 0.03% används för att behandla hypotrichos, vilket är ett tillstånd där ögonfransarna inte växer normalt eller inte tillräckligt för att ge dig tillräckligt med ögonfransar. Careprost ögondroppar hjälper dig växa längre, tjockare och mörkare ögonfransar som hjälper till att skydda din syn genom att hålla damm, vatten och svett från att komma in i våra ögon.
Förpackning
Pris
Per Flaskor
Du Sparar
3 ml x 1 flaska
kr472.27
kr472.27
kr0.00
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
3 ml x 3 flaskor
kr1 294.19
kr431.37
kr122.72
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
3 ml x 6 flaskor
kr2 352.30
kr392.07
kr481.25
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Användning

Careprost innehåller den aktiva ingrediensen Bimatoprost som är en syntetisk analog av en naturligt förekommande kemikalier som heter prostaglandin. Prostaglandin påverkar hårväxt och verkar genom att förlänga fasen av när hårtillväxten är aktiv. Detta resulterar i att dina ögonfransar blir längre, mörkare och fyller upp tomrum i dina ögonfransar som orsakas av hypotrichos.

 

Dosering och anvisning

Använd Careprost ögondroppar på följande sätt för maximum tillväxt av dina ögonfransar:

Careprost ögondroppar ska användas varje dag genom att applicera läkemedlet i roten av ögonfransarna på det övre ögonlocket. Se till att ditt ansikte är rent och att du tagit ut eventuella kontaktlinser innan du applicerar Careprost ögondroppar. För att applicera vätskan behöver du de speciella applikatorerna som kommer med i en låda om 30 stycken som räcker i en hel månad. Säkerhetsställ att borsten är ren innan du applicerar dropparna. Om den är kontaminerad ökar risken för infektion. Droppa en droppe Careprost ögondroppar på applikatorn och applicera det sedan vid ögonfransrötterna på det övre ögonlocket. Om Careprost ögondroppar kommer in i dina ögon så behöver du inte tvätta bort det, eftersom det inte är farligt.

 

Försiktighetsåtgärder

Observera att behandlingen av ögonfranstillväxt är lång och kräver engagemang. Resultaten börjar synas efter 8 veckor av kontinuerlig applikation och kommer att uppnå sitt maxresultat runt 16: e till den 20: e veckan. Vid avbruten Careprost behandling kan ögonfransarna återgå till sin ursprungliga form.

Överdriven användning kommer inte att göra detta läkemedel mer effektivt. Det kräver regelbunden användning och följande av läkares exakta anvisningar. Om du använder Careprost ögondroppar på ett annat sätt som förskrivit av din läkare kan du komma att göra det mindre effektivt i ditt mål att öka tillväxten av dina ögonfransar.

 

Kontraindikationer

Användning av Careprost ögondroppar rekommenderas inte i sammanband med kontaktlinser eftersom ingredienserna i läkemedlet kan absorberas av kontaktlinsen.

Det rekommenderas att du väntar åtminstone 15 till 20 minuter innan du sätter tillbaka kontaktlinserna igen. Kör inte bil eller använd tunga maskiner direkt efter användning av Careprost ögondroppar då din vision kan vara nedsatt och leda till olyckor

 

Möjliga biverkningar

De vanligaste biverkningarna som rapporterats är: illusioner, konjunktivalhyperemi, svidande / stickande ömhet i ögonlocket, ljuskänslighet, yrsel / huvudvärk, förkylningar / andningsproblem.

 

Läkemedelsinteraktion

Careprost ögondroppar har rapporterats interagera med Latanoprost. Berätta alltid för din läkare vilka mediciner som du använder och eventuella allergier.

 

Missad dos

Om du missar din dos av Careprost ögondroppar så kan du ta den så fort du kommer ihåg om det inte är dags för din nästa dos. Dubbeldosera aldrig för att kompensera för missad dos.

 

Överdos

Det finns inga allvarliga effekter av överdos. Sök medicinsk hjälp omedelbart om du misstänker eventuell överdos.

 

Förvaring

Förvara Careprost ögondroppar på en sval plats i en temperatur under 25 grader. Byt alltid ut toppen av flaskan för att förhindra kontaminering. Släng öppnad förpackning 4 veckor efter den öppnats.

 

Avtal

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.