Meloset (Melatonin)
Meloset
Meloset är ett läkemedel som används för att behandla sömnlöshet, genom den verkande ingrediensen melatonin som är en syntetisk version av en hormon som produceras i hjärnan. Melatonin spelar en avgörande roll i balansen av vår sömn- och vakencykel. Även om människan är genetiskt programmerad att vara vaken i 16 timmar och sova i 8 timmar, så finns det många personer runt hela världen som lider av sömnlöshet, när balansen mellan sömn- och vakencykel är störd.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
3 mg x 100 tabletter
kr783.29
kr7.83
kr0.00
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
3 mg x 200 tabletter
kr1 352.18
kr6.71
kr223.82
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
3 mg x 300 tabletter
kr1 846.46
kr6.16
kr503.60
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning

Användning

Meloset hjälper personer som har svårt att sova, samt de som lider av jetlag eller ADHD. Det naturliga hormonet melatonin som produceras av vår tallkottskörtel är det som håller vår sömnväckningscykel i balans. När tallkottskörtelen slutar att producera tillräckligt med hormon, skiftar det balansen vilket leder till att personer upplever sömnlöshet som medför ett tillstånd av konstant trötthet och saknad handlingskraft. Meloset är en syntetisk form av hormonet melatonin och hjälper personer genom att reglera sitt sömnmönster vilket generellt sätt resulterar i en ökning av livskvaliteten.

 

Dosering och anvisning

Det korrekta sättet att administrera Meloset är så som din läkare ordinerat det. Det kan variera från person till person beroende på tidigare medicinsk historia, hälsa och svårighetsgraden av tillståndet som fick dig att söka läkarvård från början. Din läkare kommer ordinera administration av Meloset två timmar före sänggående. På så sätt uppnås effekten när du går och lägger dig. Meloset tabletterna ska intas genom att svälja dem med ett stort glas vatten. Tugga ej tabletterna. Även om det inte finns några bevis på att du ska äta en mindre måltid innan du tar läkemedlet så är det rekommenderat om du upplever illamående.

 

Försiktighetsåtgärder

Kör eller använd inte tunga maskiner efter att du tagit Meloset eftersom dina reflexer och sinnen kan vara nedsatta vilket kan leda till olyckor.

Ändra inte dosen som din läkare förskrivet eftersom detta kan få allvarliga konsekvenser och kan till och med förvärra ditt tillstånd.

Meloset innehåller visa aktiva medel som kan orsaka allergiska reaktioner. Sök omedelbar medicinsk hjälp om du upplever en eller flera av följande: andningssvårigheter, tryck över bröstet, svullnad eller hudutslag.

 

Kontraindikationer

Ta inte Meloset med alkohol eftersom det kan öka effekterna av läkemedlet.

Ta inte Meloset om du är gravid, eftersom det inte finns tillräckligt med studier gjorda på gravida kvinnor.

Patienter som har ett underliggande tillstånd såsom njur- eller leversjukdom bör rådgöra med sin läkare innan de använder Meloset, eftersom inte tillräckligt med studier har gjorts i frågan.

Rådgör med din läkare innan du tar Melatonin om du tar några andra läkemedel eller andra typer av kosttillskott.

 

Möjliga biverkningar

Eventuella biverkningar inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet under dagen, trötthet halsinfektion, humörförändringar, irritabilitet, rastlöshet eller nervositet.

 

Läkemedelsinteraktion

Följande läkemedel har visat sig interagera med Meloset: Fluvoxamine (Luvox), lugnande läkemedel, blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia) såsom warfarin, heparin eller aspirin, diabetes medicin; blodsocker kan öka med melatonin, koffein och nifedipin.

 

Missad dos

Dubbeldosera aldrig för att kompensera för en missad dos. Följ alltid din läkares ordinationer.

 

Överdos

Om du upplever att du har överdoserat, sök omedelbar medicinsk hjälp eller uppsök din lokala akutmottagning så snart som möjligt.

 

Förvaring

Förvara Meloset vid rumstemperatur bort från barn, fukt och direkt solljus.

 

Avtal

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.