Generic Zyvox (Linezolid)
Zyvox
Zyvox används i syfte att lindra och bota vid infektion orsakad av streptokocker eller enterokocker.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
600 mg x 12 tabletter
kr1 119.03
kr93.26
kr0.00
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
600 mg x 20 tabletter
kr1 492.07
kr74.61
kr373.04
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
600 mg x 32 tabletter
kr2 154.22
kr67.33
kr829.64
Köp Nu
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning


Användningsområde


Zyvox är ett syntetiskt antibiotikum, innehåller även linezolid. Läkemedlet används i syfte att lindra och bota vid infektion orsakad av streptokocker eller enterokocker.Dosering


Skall intas oralt var 12:e timme om inte läkare föreskrivit annat. Bör intas med jämna tidsintervaller. Kan intas vid måltid men även ensamt. Rådfråga läkare om ingen förbättring sker inom 10 dagar.Försiktighetsåtgärder


Överproduktion av magsyra kan uppstå om Zyvox intas regelbundet över en längre period (28 dagar). Kontakta läkare om du upplever något av följande
- Huvudvärk
- Yrsel
- Trötthet
-